Home - Service & Garantie
AANBIEDINGEN

Service & Garantie

Senequier garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Senequier hersteld. Indien u bij aflevering van de producten gebreken constateert dient u dit binnen 24 uur aan ons te melden.

De verzendkosten binnen Nederland komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Senequier. Senequier stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Senequier niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. U krijgt één jaar garantie op uw aankoop, onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan:

 

Kruiken.com

T.a.v.: Retourafhandeling 

Kerkstraat 14
7581 AB Losser

 

 

Artikelen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen. U krijgt op de reparatie drie maanden garantie.

 

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

 • defecten of slijtage door gebruik of (verkeerd) wassen
 • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud
 • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
 • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
 • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen
 • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
 • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke
 • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven
 • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude
 • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed
 • verbruiksartikelen zoals batterijen, gloeilampen, halogeenlampen en dergelijke vallen buiten de garantie
 • ritsen vallen buiten de garantie

 

Terug
© 2013 kruiken.com - My Webshop
Algemene Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | Sitemap